G Steel G Steel G Steel G Steel
กิจกรรม
news_80.jpg จี สตีล จัดสัมมนา “พัฒนาผู้บริหาร ทันเหตุการณ์ ทันโลก” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานระดับผู้บริหาร
ในการทำงานทั้งด้านเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน ... more >>
   
news_77.jpg จี สตีล จัดกิจกรรมพาคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
และชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ... more >>
   
news_73.jpg จี สตีล ร่วมถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อเป็นกองทุนสำหรับเด็กพิเศษที่ด้อยโอกาส ... more >>
   
 
1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9