G Steel G Steel G Steel G Steel
กิจกรรม
news_92.JPG จี สตีล ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิต
ณ โรงงานบริษัทเมื่อเดือนมกราคม 2552 ... more >>
   
news_91.jpg จี สตีล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการ "วัดสวยด้วยมือเรา" ณ วัดมาบตอง จังหวัดระยอง
ในเดือนธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ... more >>
   
news_88.jpg จี สตีล จัดสัมมนา “การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานระดับ
ผู้บริหาร ... more >>
   
 
1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9